• darkblurbg

Werk/Taal versimpelt de toegang tot de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een taalachterstand. Dit doen wij op een innovatieve manier met Job Based Language Learning. De werkzoekende krijgt direct bij de start bij zijn werkgever taaltraining op maat gericht op zijn/haar functie. De belemmering van de taalachterstand pakken wij op deze manier integraal, heel gericht en direct aan.

Ons concept is innovatief door onze unieke taalmethodiek en onze integrale aanpak. De werkzoekende krijgt taalonderwijs op maat bij zijn werkgever. Wij doorbreken hiermee de segmentering die nu in de integratie zit: eerst inburgeren en de taal leren, en dan werken. Ook de sequentie verandert: de taalachterstand wordt niet eerst aangepakt voordat de werkzoekende matchbaar wordt, of nadat de werkzoekende is aangenomen door een werkgever, maar als integraal onderdeel van de integratie zelf.

De voordelen van Taal/Werk zijn voor alle stakeholders groot:

  • De werkzoekende is beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Zijn taalvaardigheid is heel gericht vergroot voor het werk dat hij/zij wil/kan/ambieert.
  • Werkgevers kunnen op een nieuwe manier geschikte nieuwe medewerkers vinden. Werk/Taal ontzorgt werkgevers in dit proces.

Werk/Taal biedt een nieuw instrument om werkzoekenden met een taalachterstand snel, efficiënt en volwaardig in te zetten.