• darkblurbg

Voor Taal en Werk trajecten binnen reguliere taalscholen verzorgd Eudamonia gastlessen op maat. Hiervoor zullen wij putten uit al onze beschikbare modules. Wij gaan uit van gastlessen van ongeveer 2 uur per keer voor een groepsgrootte van 12 tot 15 personen. Waar nodig zullen wij ter voorbereiding op de gastlessen bij een twee docent een les bij wonen ter voorbereiding. Op deze manier zijn wij in staat om een goed beeld te krijgen van de deelnemers en hun behoeften en kunnen wij, in overleg met de wensen van het instituut, een passend programma bieden.  

Een voorbeeld is onze gastles Op weg naar Werk. Hierbij geven wij de deelnemers een eerste, interactieve introductie op werken. We richten de gastlessen zo in dat we de deelnemers aan het werk zetten. Dit doen we graag 'live' samen met de groep, maar kan ook digitaal op aanvraag.

Doel: na gaan wat welke stappen nog nodig zijn op weg naar werk, en vooral ook: in laten zien wat ze allemaal al wel kunnen/weten. Ideale uitkomst is dat de deelnemers na afloop een boost hebben gehad om door te pakken.