• darkblurbg

Wie werkklaar is kan door ons bemiddeld worden naar werk. Via dit programma vinden de kandidaten passend werk, en begeleiden  wij hen met intervisie, coaching en eventuele trainingen in het eerste jaar. Zo bieden wij mogelijkheden en tools aan kandidaten die in principe werkklaar zijn, maar nog enige ondersteuning nodig hebben op de werkvloer.

Individuele coaching wordt op aanvraag gegeven tijdens een traject en tot maximaal 1 jaar na start van een (eventueel) arbeidscontract. Vanuit het Co-actief coachen leggen we de focus op zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, waar lukt dit al en waar is er nog hulp of begeleiding nodig? Voor het aanzetten tot zelfsturing bij de deelnemer putten wij uit diverse methoden geleerd vanuit de opleiding bij Inzicht (www.inzicht.nl).
Voorbeelden hiervan zijn: NLP, RET, Systeemdenken en de balans vinden tussen denken en voelen.