• darkblurbg

eHealth-oplossingen

Er worden steeds meer (nieuwe) eHealth-oplossingen ontwikkeld om langer zelfstandig en begeleid wonen thuis te ondersteunen. Zowel bewoners als professionals (kopers, verzekeraars, consulenten) hebben veel behoefte aan overzicht. State of the art zijn momenteel lijsten van beschikbare producten en diensten. Hoewel deze lijsten gedetailleerd en uitgebreid zijn, zijn ze beperkt tot een statisch overzicht van de beschikbare producten, beoordeeld door een klein aantal categorieën. Deze categorieën komen niet noodzakelijk overeen met de besluitvormingscriteria die gebruikers hebben. Er is een gedeelde behoefte aan een Marketplace to Smart Match beschikbare oplossingen (zowel producten als diensten) aan de vraag van eindgebruikers.
Met IDEAL (Integrated Data driven E Health marketplace for Assisted Living) levert Eudamonia de motor voor een dergelijke markt. Uitgaande van deze ware behoeften van eindgebruikers, verbindt de markt de eindgebruiker en de oplossing actief, dynamisch, geïntegreerd, leer- en datagedreven.

IDEAL-traject
Het IDEAL-consortium verkent de nieuwe aanpak van Smart Matching door middel van het True Needs Model. Op deze manier wil het consortium de dominante variabelen bepalen en valideren voor een dynamische datagedreven aanpak. Het True Needs-model is ontworpen om het gebruik van e-gezondheid te optimaliseren door de behoeften van eindgebruikers te meten en het keuzegedrag te optimaliseren.