• darkblurbg

Voor afgestudeerde MBO'ers en voortijdig schoolverlaters met denk en werkniveau niveau 2 en hoger bieden wij met Talent aan het Werk een starters- traject, waarbij jongeren betaald werkervaring op kunnen doen. Met een goed stel hersenen en een doeners mentaliteit gaan deze jongeren aan de slag bij verschillende bedrijven om te ervaren waar zij op hun plek zijn in het bedrijfsleven en waar zij hun competenties kunnen inzetten. Deze jongeren houden van aanpakken, zijn flexibel en willen graag nieuwe dingen doen en leren. Vanuit het Talent aan het Werk programma worden zij individueel gecoacht en hebben zij elke maand een intervisie bijeenkomst met hun peergroep om ervaringen te delen en te bespreken.
Voor bedrijven is dit een mooie kans om direct en laagdrempelig in contact te komen met gemotiveerde jonge werknemers. De ervaring  leert dat zij deze jongeren graag  voor langere tijd plaatsen binnen hun organisatie.

Het programma
Na een kennismakings- en een vervolggesprek stromen de kandidaten in bij de introductiefase. Deze fase duurt 6 tot 8 weken. In deze periode  worden zij begeleid en klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. De focus van dit programma ligt op het aanzetten tot zelfsturing en hen daarbij zo goed mogelijk faciliteren met training, persoonlijke coaching, kennismakings- en oefengesprekken met werkgevers, zodat zij zelf een passende werkgever kunnen vinden, al dan niet via ons netwerk.

Deze startersbanen met begeleiding geven hen de mogelijkheid om soepel de overstap te maken van school naar werk. Zo kunnen zij werkervaring op doen op hun niveau en in hun gewenste ontwikkelrichting. Andersom is het een mogelijkheid voor bedrijven om voor bepaalde of onbepaalde tijd met talentvolle en gemotiveerde MBO’ers te werken. De eerste maanden kan gekeken worden of hij/zij binnen het bedrijf past.

Voor dit programma werken we nauw samen met het Albeda College, Overschie Business Plaza, WMO Radar, gemeente Rotterdam en werkgevers. Instromen kan op elk gewenst moment door je aan te melden via: info@eudamonia.nl. Ook als geïnteresseerde werkgever kunt u  zich hier aanmelden!