• darkblurbg

Als het gaat om de arbeidsmarkt concentreert Eudamonia zich op innovatieve oplossingen om iedereen mee te kunnen laten doen. Naast algemene programma’s hebben we trajecten per sector, waarin we werkzoekenden opleiden tot professional.

Wij bieden altijd geïntegreerde trajecten Op Weg naar Werk. Dit houdt in dat wij alle facetten die belangrijk zijn om een kandidaat succesvol (weer) aan het werk te laten gaan aanpakken. Wij richten ons hierbij onder andere op werknemersvaardigheden, persoonlijke situatie, belemmeringen, opleiding, taal en persoonlijkheid.

Hiervoor zijn de programma’s HetWerkt, Talent aan het Werk en functiegerichte trajecten zoals Zorgvrijwilliger wordt Zorgprofessional ontwikkeld.