• darkblurbg

Wij bieden intensieve en integrale begeleiding aan mensen die (opnieuw) aansluiting zoeken met de huidige arbeidsmarkt. Dit doen wij voor een breed scala aan doelgroepen: WIA, Wajong, WW, bijstand, maar ook statushouders en andere nieuwkomers die niet makkelijk hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Wij werken hierbij inclusief: iedereen hoort erbij en iedereen kan zijn bijdrage leveren aan de samenleving.

Wij werken met het uitgangspunt ‘Gezamenlijk als het kan, individueel als het nodig is’. De verschillende modules die wij bieden kunnen groepsgewijs gegeven worden. Deze groepen zijn bewust klein om iedereen de ruimte en aandacht te geven die ze verdienen, ze variëren van 6 tot 15 personen.

Elke kandidaat is uniek, dus voor elke kandidaat bieden wij maatwerk. Hierbij vragen wij ons altijd af wat deze unieke kandidaat nodig heeft om werkfit te worden of om weer deel te nemen aan het arbeidsleven. Ook bieden wij begeleiding aan individuen die reeds aan het werk zijn. Vaak kan iemand met tijdelijke extra aandacht, wel duurzaam aan het werk blijven.