• darkblurbg

Van Zorgvrijwilliger naar Zorgprofessional levert arbeidspotentieel voor de zorginstelling op en daarmee duurzaam betaald werk voor werkzoekenden bij de zorginstelling.


Zorg & Welzijn is qua werkgelegenheid één van de grootste sectoren van Nederland. Ook heeft ze een grote maatschappelijke impact op gezondheid, welzijn en sociale cohesie. Door de vergrijzing en alsmaar stijgende zorgvraag neemt de vraag naar zorgpersoneel nog steeds toe, net als de werkdruk voor de huidige werknemers. Er is echter sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Er is grote behoefte aan gediplomeerde zorgprofessionals, voor het merendeel op Mbo3 of meer. Onder de beschikbare werkzoekenden voeren de lagere niveaus juist de boventoon. Vanwege het ontbreken van een benodigde (voor)opleiding is de directe stap naar een zorgfunctie veelal te groot. Ook veel zorgmedewerkers hebben moeite met doorgroeien. Er zijn daarom opstapjes nodig die voor zowel werkgevers als werkzoekenden drempelverlagend werken.

Veel werkzoekenden - met ogenschijnlijk afstand tot de arbeidsmarkt – zijn al actief in zorgtaken bijvoorbeeld via een tegenprestatie, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Zorginstellingen waar dat gebeurt, kijken samen met gemeente wie potentie heeft om door te groeien naar betaald werk. Dit sluit aan bij de herwaardering voor lager gekwalificeerde medewerkers. Zij bieden vooral aandacht voor patiënten/ cliënten en extra handen om andere collega’s te ontlasten. Hiervoor is de pilot van Zorgvrijwilliger naar Zorgprofessional ontwikkeld.