• darkblurbg

Eudamonia richt zich eerst en vooral op het accelereren van uw business. Centraal staan hierbij uw mensen vanuit strategisch perspectief. Wij werken hierbij volgens onze kernwaarden

Onze core business bestaat uit Strategie, HR en Consultancy, oftewel Bedrijf, Mensen en Oplossingen. We weten dat elke organisatie uniek is. Oplossingen dienen dan ook maatwerk te zijn.
Ons werk begint met een organisatie- en omgevingsscan, waarbij wij alle relevante variabelen in kaart brengen. Deze scan is er op gericht om de huidige situatie vast te stellen en hierin mogelijke knelpunten te identificeren. Deze scan kan een eerste op zichzelf staande opdracht zijn.

In het vervolgtraject dragen we zorg voor de juiste oplossingen. We leveren maatwerk. Afhankelijk van vraag, omvang, duur, complexiteit en doelstellingen kiezen we de route. Er kan onder andere gewerkt worden met projectteams, executive coaching, Management Development en teamcoaching.

Afhankelijk van uw vraag en doelstelling kiezen we in overleg de juiste aanpak en de hierbij horende methodiek(en).