• darkblurbg

Voor ons staat Euda(i)monia voor de optimale inrichting van uw bedrijf, waarin uw mensen het meeste tot hun recht komen. Door onze oplossingen wordt de productiviteit en het werkplezier verhoogd. Wij komen niet met zomaar een oplossing voor uw vraag, maar met de juiste. Eudamonia is afgeleid van het Griekse Eudaimonia. Het is een centraal begrip uit de klassieke Griekse filosofie en betekent ‘streven naar het juiste’.

Waarden
Centrale waarden van Eudamonia zijn Verbinding, Groei, Vrijheid en Bewustzijn.

Verbinding
Uw bedrijf groeit als u de verbinding aangaat, met medewerkers, klanten, en alle andere stakeholders.

Groei
Uw bedrijf groeit beter als u uw mensen in staat stelt om te groeien.

Vrijheid
Uw bedrijf groeit nog beter als u uw mensen in staat stelt om in vrijheid te groeien.

Vrijheid voor individuele medewerkers lijkt voor sommigen in tegenspraak met een heldere en duidelijke strategie. Mocht u hier zo over denken: Wij gaan graag het gesprek met u hierover aan.

Bewustzijn
Uw bedrijf groeit het beste als u uw mensen in staat stelt om bewust in vrijheid te groeien.

Met deze waarden onderscheiden wij onszelf.

Eudamonia:                  Excelling at accelerating your business